Strankova literatura

Hlavnou úlohou fiškálnej tlačiarne elzab je písať informácie o komerčnom nákupe. Fiškálna tlačiareň, na rozdiel od fiškálnej meny, vždy pracuje s externým systémom, čo znamená, že nejde o posledné jedlo. Tento externý systém by mal byť ako počítač vybavený softvérom určeným pre konkrétnu oblasť.

PenisizeXlPenisizexl - Pevne zväè¹ite svoj penis a vychutnajte si jedineèný zá¾itok!

Komunikácia prebieha napr. Cez sériové rozhranie RS232. Tento prístup ponúka množstvo možností na vyhodnotenie a prípravu správ ako priemerná pokladnica. Ďalšou výhodou fiškálnych tlačiarní je možnosť tlačiť mimo bežných príjmov a faktúr DPH. Kombinácia tlačiarne a počítača tiež zaručuje omnoho väčšiu kontrolu nad vydanými dokumentmi. Tlačiareň má byť veľmi farebný TFT displej. Pre dôkaz o ploche 4,3 palca. Musí byť spojené s krytom alebo vonkajším. Takýto monitor je poskytovaný len prostredníctvom vyhradeného kábla, zvyčajne jedného a pol metra dlhého. Na takomto displeji si okrem základného menu môže užívateľ prezrieť cenu ponúkaného tovaru ako dôkaz, alebo cez reklamné klipy propagujúce danú značku. Tlačiareň umožňuje predávať výrobky s dlhšími značkami ako je bežná registračná pokladňa, logo môžeme vytlačiť v grafickej situácii v titulku poľskej spoločnosti, NIP zákazníka na faktúre, ako aj čiarové kódy pod pokladňou. Výtlačky môžu byť pripravené na papieri a šírka papiera môže byť otočená vo vzťahu k potrebám zákazníka. Niektoré fiškálne tlačiarne ponúkajú elektronické kopírovanie na webovej stránke SD. Prístup k údajom uloženým na stránke SD je možné získať z tlačiarne alebo počítača. Prístup k údajom uloženým na karte SD z počítača umožňuje prezeranie, nahlasovanie a kopírovanie všetkých údajov požadovaných užívateľom. Ako dôkaz je možné vytlačiť správu o produktoch, na ktorých boli vykonané zmeny daňových sadzieb. Tieto zariadenia nie sú len pokladnicou.