Prakticka instruktazna pokladnica v hodnote 500 t

Hneď na začiatku by sme si mali jasne uvedomiť, že nedodržanie termínu povinného preverenia našej pokladnice má absolútne za následok nepríjemnú potrebu tzv. Vrátenia zľavy z kancelárie, v ktorej bola kúpená. Je potrebné uviesť, že takíto daňovníci sú vystavení takýmto sankciám, ktorí preto do troch rokov od okamihu uvedenia záznamov nepodali - pri vytvorení a dodatočne v príslušnej lehote - registráciu pokladnice na povinné technické preskúmanie. Povedzme tiež, že takéto preskúmanie vykonáva príslušná služba.

V prípade pochybností by sa mala povinná revízia registračnej pokladnice pripraviť najmenej každé dva roky. Musíte si tiež pamätať, čo tieto dva roky znamenajú v podnikaní. Pretože pri presnom výpočte musíte vziať do úvahy počiatočný čas, je to deň, v ktorý sa uskutočnila fiškalizácia pokladnice alebo deň tohto technického preskúmania.

Preto daňovníci pri nákupe registračných pokladníc môžu (a mali by vziať do úvahy - v súvislosti s potrebou revízie - dvojročné obdobie od okamihu zdaňovania zariadenia. Túto daňovú službu samozrejme poskytuje špecializovaný servis. Zo zmien je samotný fiškálny proces založený na druhu začatia práce fiškálneho modulu pokladnice.

Preto sa pred zakúpením registračnej pokladnice oplatí poznať alebo sa vo vašom meste považuje autorizovaná služba, čo môžeme urobiť zadaním príslušného hesla do vyhľadávacieho nástroja, napríklad & nbsp; "registračná služba".

Povinná revízia pokladnice sa v zmysle práce znižuje na niekoľko činností. Servisný technik najprv vykoná audit stavu pečatí v registračnej pokladnici. Hľadajú súlad so záznamami umiestnenými v servisnej knihe. Profesionál tiež kontroluje všeobecný stav pokladne. Hodnotí základnú dosku, finančnú pamäť a fiškálny modul. Zároveň otestuje správnu funkciu displeja pre kupujúceho. Okrem toho overuje program registračnej pokladnice a verziu toho istého projektu v texte súladu so záznamami - opäť - v čl. Nakoniec servisný technik zadá oficiálny výsledok kontroly - s prípadnými odporúčaniami a pozorovaniami - do servisných prác.Sadzba za preskúmanie je od sto do dvesto zlotých - za nejaké peniaze.

Ak by sme túto operáciu nazvali technickou kontrolou, mohlo by to byť klamlivé. Prečo? Je to tak preto, že počas obdobia auditu sa pýtajú iba tie skupiny zariadení, ktoré nie sú priamo zodpovedné za nič iné ako za zaznamenávanie obratu. To je potom priorita preskúmania.

Povinná revízia registračnej pokladnice je preto niečo, čo sa musí starostlivo regulovať, a je potrebné venovať osobitnú pozornosť.