Pokladna pre koho

https://natura-l.eu/sk/

Železnice v zákone o DPH, ktoré nadobudli účinnosť od januára 2015, zaviedli potrebu zúčtovania účtov prostredníctvom pokladnice medzi nasledujúcimi skupinami podnikateľov. A hoci niektorí podnikatelia sú stále oslobodení od povinnosti vydávať potvrdenia, inštitúcie predávajúce naše služby jednému zákazníkovi sú povinné vyrovnať energiu pomocou registračných pokladníc.

Kto musí mať pokladňu?Registračné pokladnice sú potrebné v podnikoch, ktoré posielajú svoju úlohu fyzickým osobám (B2C. A spoločnosti, ktorých ročný nákup nepresahuje čistú sumu 20 000 PLN, nie sú povinné vydávať fiškálne príjmy. Ak naopak podnikateľ začne pracovať počas fiškálneho roka, potom sa povinnosť mať registračnú pokladňu objaví, keď obrat presiahne 20 000 PLN. Stále existuje katalóg činností, ktoré nepodliehajú potrebe vydávať potvrdenia vydané pokladňou.

Oslobodenie a povinnosti spojené s registračnou pokladnicou.Predtým, ako podnikateľ začne zarábať z pokladnice, musí túto skutočnosť nahlásiť svojmu daňovému úradu spolu s adresou, na ktorej sa bude pokladnica používať. Spolu s týmito dokumentmi by ste mali vrátiť originál dokladu o kúpe pokladnice a osvedčenie potvrdzujúce, že zakúpená pokladňa spĺňa požiadavky - technické a efektívne - uvedené v zákone o DPH. Formálne požiadavky, ktoré musia byť splnené pred použitím pokladnice, súvisia s pomocou, ktorú môžete získať pri kúpe pokladnice. Zľava v spojení s nákupom hotovosti dosahuje až 90% nákladov na nákup hotovosti, ale nepresahuje 700 PLN. Držiteľ registračnej pokladnice musí mať tiež istú spoľahlivú obsluhu v autorizovaných miestach, zatiaľ čo údržba pokladnice nesmie byť menšia ako každých 25 mesiacov. Rozšírenie tohto stupňa môže vyžadovať vrátenie zľavy na nákup pokladnice.

Mať registračnú pokladnicu znamená potrebu vydávať originály potvrdení zákazníkom, ako aj uchovávať ich kópie po dobu 2 rokov od konca účtovného roka, v ktorom boli vydané. Užívateľ pokladnice musí stále tlačiť pravidelné správy - denné, týždenné a mesačné - vytvorené pokladňou.