Nikiszowiec specialny ludovy blok

Nikiszowiec z Katovic je jedným z najznámejších proletárskych miest v Poľsku. Medzi najvýznamnejšími turistickými lokomotívami, ktoré môže Surface Silesia oceniť, je posledná. Súčasné dôležité prostredie, ktoré tiež ohromuje konfiguráciu, zatiaľ čo pri vlastnej legende. Púte stále dychtivo hľadajú posledné mesto, ktoré je najcennejším symbolom uvedeného mesta, Nikiszowiec sa hrá s obrovským vzorom. Ktoré návnady vás tu ocenia? Prečo sa tento statok len obhajoval najkrajšou pamiatkou čerstvých Katovíc?Nikiszowiec, 100-ročný sedliacky dom, ktorý má vzrušujúcu formu mimoriadneho mestského organizmu. Mesto Nikiszowiec bolo vytvorené v rokoch 1908-1918, jednomyseľne s tvormi umiestnenými do Zellmanovho podnetu. Moderné mesto dostalo úradníkov z povýšeného Sliezska - majstrov, ktorí mali publikáciu publikovať v štôlňach, ktoré rastú skôr kolektívne na frontoch 20. storočia. V súčasnosti je Nikiszowiec opustený z najdrahších zvyškov doby, keď ťažba v oblasti Katovíc rástla. Potom je tu slávna prehliadka, ktorá vychádza z dobrodružstiev nášho kompletného. Atraktívne domy, obrazový kostol a uličkové uličky a pútavá guma - to sú prvky, vďaka ktorým panstvo stále láka a láka s úprimným pohľadom.