Meranie prasnosti vzduchu

Smernica ATEX napokon zabezpečuje voľný pohyb výrobkov, na ktoré sa tento materiál vzťahuje v Európskej únii. Okrem toho ide o minimalizáciu, a teda elimináciu rizika používania zariadení alebo ochranných systémov v odvetviach s nebezpečenstvom výbuchu, a aké zariadenia alebo systémy nie sú prispôsobené poslednému.

Smernica definuje základné požiadavky atex ako bezpečnosť a ochrana zdravia vo výbušných oblastiach. Tieto požiadavky sa odstránia predovšetkým pre potenciálne zdroje, ktoré môžu zapáliť zariadenia v potenciálne výbušných oblastiach. Je tiež spojená s ochrannými systémami, ktoré sa počas explózie samy usadia. Činnosť týchto ochranných štýlov je predovšetkým ako najrýchlejšie zastavenie výbuchu alebo obmedzenie účinkov jeho opakovania. Požiadavky Atex sú smerované súčasne na bezpečnostné zariadenia. Nakoniec je prístroj bezpečný ako zariadenie a nezávislé ochranné systémy, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Požiadavky Atex sa tiež starajú o časti a komponenty, ktoré nie sú v tvare na vykonávanie nezávislých funkcií. Sú však dôležité predovšetkým preto, že spadajú do bezpečia zariadení aj ochranných systémov.V celej Európskej únii je možné zakúpiť iba materiály, ktoré sú obklopené požiadavkami smernice o novom prístupe a ktoré predovšetkým spĺňajú tieto potreby.Ustanovenia smernice ATEX sa vzťahujú iba na nové výrobky, ktoré sa začínajú nakupovať prvýkrát. Sú to tie, ktoré boli vytvorené na základe Európskej únie, ako aj tie, ktoré sa dovážajú do európskych skupín.Smernica ATEX sa týka:- nové výrobky vyrobené v EÚ,- „ako nové“ výrobky,- nových alebo použitých výrobkov dovezených z hry Európskej únie,- iné výrobky označené ako „nové“ žena, ktorá nie je ich jediným producentom.