Lekarska vynimka

Kolposkop je spoločnosť optického zariadenia používaného pri kolposkopickom vyšetrení, ktoré sa opiera o pozorovanie povrchu krčka maternice, spodnej časti kanála a vagíny a vulvy. Bohužiaľ, v poslednom storočí bola kolposkopia široko podceňovaná a považovaná za komplikovanú a komplikovanú štúdiu a navyše predpojatá. V súčasnosti je možné pozorovať radikálnu zmenu v postavení kolposkopického vyšetrenia, ktorého význam sa zvýšil vďaka možnosti bezprecedentného vývoja v diagnostike cervikálnej patológie.Kolposkopia umožnila okamžite identifikovať gynekologické anomálie a urobiť správne rozhodnutia o terapii. Kolposkopia nám umožňuje identifikovať predklinické formy rakoviny krčka maternice a štúdium v ​​súčasnom štádiu znamená úplné vyliečenie rakoviny. Akonáhle to bolo povedané, profesionálny kolposkop zaručuje nielen pasívne pozorovanie, ale aj diagnózu krčka maternice pre predpokladané neoplastické zmeny. Kolposkopické vyšetrenie umožňuje presne rozpoznať závažnosť erózie a posúdiť, či sa musíme zaoberať železnicou, ktorá skutočne poškodzuje zdravie ženy.Odborný lekár používajúci kolposkop možno tiež dosiahnuť vulvoskopiou, t.j. vizuálnou prehliadkou vonkajších pohlavných orgánov. Inovatívna technológia v kolposkopoch prakticky eliminovala problém nepohodlia u pacientov podstupujúcich kolposkopiu. Sofistikovaná elektronika používaná v týchto optických nástrojoch a pantografy, ktoré sa pohybujú na jednoduchom mnohostrannom pohybe, vykonávali kolposkopiu s pokojnými a silnými testami, ktoré eliminujú všetky predchádzajúce nepríjemnosti. Väčšina z týchto kolposkopov môže byť navyše vybavená digitálnymi cieľmi, ktoré umožňujú dokumentovať priebeh otázky alebo pripraviť digitálnu archiváciu na elektronických médiách.